New Edition of Anturiaethau Alys yng Ngwlad Hud

Evertype has announced the publication of a new edition of Selyf Roberts’ 1982 Welsh translation of Alice’s Adventures in Wonderland.

Anturiaethau Alys yng Ngwlad Hud is newly typeset and contains Tenniel’s illustrations. It is available from Amazon.com for $15.95.

“Y ffordd acw,” ebe’r Gath gan chwifio’i phawen dde, “mae ’na Hetiwr yn byw; a’r ffordd acw,” gan chwifio’r llall, “mae ’na Sgwarnog Fawrth yn byw. Ewch i ymweld â’r naill neu’r llall: mae’r ddau yn wallgof.”

“Ond does arna’ i ddim eisiau mynd i blith pobol wallgof,” ebe Alys.

“O, fedrwch chi ddim peidio,” meddai’r Gath, “rydyn ni i gyd yn wallgof yma. Rydw i’n wallgof. Rydych chi’n wallgof.”

Or, in other words….

“In that direction,” the Cat said, waving its right paw around, “lives a Hatter: and in that direction,” waving the other paw, “lives a March Hare. Visit either you like: they’re both mad.”

“But I don’t want to go among mad people,” Alice remarked.

“Oh, you ca’n’t help that,” said the Cat: “we’re all mad here. I’m mad. You’re mad.”

Share